آشنایی با بودجه‌بندی هر درس یکی از اولین گام‌ها برای مطالعه دقیق است. بدون آشنایی با بودجه بندی نه روش مطالعه جواب می دهد و نه برنامه‌ریزی. با دقت به بودجه‌بندی متوجه می‌شوید که چه مطالبی در کتاب مهم‌تر هستند و ارزش بیشتری دارند و باید زمان بیشتری برای آن‌ها صرف کرد. بدون توجه به بودجه‌بندی درس خواندن شما راندمان و بازده کافی را ندارد.

زیست شناسی از آن درس هایی است که بودجه‌بندی موضوعی اهمیت بیشتری دارد. اینجا ما ابتدا بودجه‌بندی درس به درس را بررسی می کنیم. درس زیست سومین در دفترچه اختصاصی کنکور است و 50 سوال دارد. سازمان سنجش 36 دقیقه زمان در نظر گرفته است که به هیچ وجه زمان کافی و مطلوبی نمی‌باشد و شما باید از درس‌های دیگر تایم اضافی برای زیست ذخیره کنید.

بودجه‌بندی زیست‌شناسی