دکتر جلیلی

معرفی کوتاه

امیر محمد جلیلی دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران و دارای مدرک MBA از دانشگاه تهران است. او با معدل 12.23 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران پذیرفته شده است. رسیدن از معدل 12 به رشته پزشکی در یکی از تاپ ترین دانشگاه های ایران باعث شد تا در برنامه های تلویزیونی زیادی به عنوان رتبه برتر و کارشناس کنکور و همچنین مدرس زیست شناسی دعوت شود.

حضور در برنامه‌های تلویزیونی

امیرمحمد جلیلی در برنامه‌های گزینه 4 از شبکه چهار، برنامه مسیر برتر از شبکه آموزش، برنامه تخصصی کنکور (ونوس) از شبکه یک و برنامه فرمول یک از شبکه یک حضور داشته است. او رکورد بیشترین حضور در برنامه های تلویزیونی به عنوان یک دانشجو-مشاور را با بیش از 150 برنامه زنده تلویزیونی در اختیار دارد.

او در رده یکی از قوی‌ترین مشاور-دانشجوهای فعال در تهران و سطح کشور است. دکترجلیلی فعالیت مشاوره و کوچینگ تحصیلی را برای همه ی گروه‌های آزمایشی انجام می دهد و دوره های مشاوره او به صورت محدود انجام می شود.