استراتژی مطالعاتی به معنای تعیین اهدافی خاص برای مدت زمانی مشخص و ارایه راهکارهای شفاف برای رسیدن به این اهداف است. برای مثال یک دانش‌آموز کنکوری باید برای دوره‌ی مطالعاتی تابستان اهداف مشخصی داشته باشد. استراتژی در مطالعه در دوران‌های مختلف خواندن تغییر می‌کند و برنامه‌ریزی هفتگی و روزانه دانش‌آموز تحت تاثیر آن است.

تعیین استراتژی مطالعاتی برای داوطلب به سطح آموزشی، مدت زمان باقی‌مانده تا آزمون و منابع مطالعاتی دانش‌اموز وابسته است. در سیستم مشاوره‌ی دکتر جلیلی به صورت اختصاصی برای هر داوطلب در دوره‌های مختلف استراتژی مطالعاتی تعیین می‌شود.

در تعیین استراتژی باید اهداف متنوع و مختلفی در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت طراحی گردد. سیستم اهداف چندگانه یکی از سیستم‌های برنامه‌ریزی نوین است که توسط دکتر جلیلی در برنامه‌ریزی‌ها استفاده می‌شود.