رشته‌ی اتاق عمل یا تکنسیت اتاق عمل یا تکنولوژی اتاق عمل یکی از رشته‌های پیراپزشکی است. دانشجویان این رشته با دستورالعمل های نگهداری و مدیریت اتاق عمل و تکنولوژی‌های نوین مربوط به آن در عمل‌های تخصصی و فوث تخصصی آشنا می‌شوند.تکنسین اتاق عمل در واقع دستیار پزشک جراح در اتاق عمل است. آماده سازی وسایل اتاق عمل، استریل کردن و نگهداری از ابزارها به عهده او می‌باشد. 

برای قبولی در رشته اتاق عمل خیلی کار سختی ندارید. این رشته 1700 نفر ظرفیت دارد و جز رشته‌های میان‌رده در گروه تجربی می‌باشد. اتاق عمل هم در دانشگاه‌های سراسری و هم در دانشگاه آزاد ارایه می شود. 

بازار کار رشته اتاق عمل

 فارغ‌التحصیلان رشته اتاق عمل می توانند در بیمارستان‌ها در بخش‌های اورژانس، بخش های جراحی اتاق عمل، ریکاوری، مراکز آندوسکوپی، کولونوسکوپی، رادیولوژی و... به عنوان کارشناس و اپراتور حضور داشته باشند. همچنین این افراد می‌توانند به عنوانکارشناس تجهیزات پزشکی در شرکت های وارد کننده تجهیزات پزشکی مشغول فعالیت کنند. میزان درآمد رشته اتاق عمل به محل کار تکنسین اتاق عمل و تجربه و سابقه او وابسته است.

آینده کاری اتاق عمل

با توجه به گسترش ظرفیت دانشگاهی این رشته و پذیرش سالیانه تعداد زیادی دانشجو؛ پیش‌بینی می‌شود طی چندین سال آینده این بازار از فارغ‌التحصیلان اشباع شود. با این حال برای یک تکنسین اتاق عمل کاربلد و با تجربه همیشه کار وجود دارد.

با توجه به مطلب مختصری که درباره این رشته خواندید. نظر شما چییست؟ آیا حاضرید این رشته را برای تحصیل انتخاب کنید؟