راهنمای خرید

راهنمای خرید

ارسال اولیه مشخصات

ابتدا درخواست خود را برای ثبت‌نام به همراه مشخصات اولیه دانش‌آموز را از طریق واتس‌اپ ارسال نمایید. پس از تایید اولیه شرایط، تعیین سطح و آشنایی با دانش‌آموز شماره کارت جهت پرداخت برای شما ارسال می‌شود.


رایگان برای 10 روز

دوره کارشناسی ارشد سرمایه گذاری شخصی

مشترک شوید و جایزه بگیرید!
اطلاعات شما هرگز با شخص ثالث به اشتراک گذاشته نمی شود